Mad.sub.ir
 
مشاوره و راهنمایی تحصیلی

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

من سال قبل در دانشگاه آزاد قبول شدم ولی ثبت نام نکرده ام، آیا امکان ثبت نام در آن رشته را دارم؟

شما می توانید علی رغم گذشت زمان به دانشگاه مربوطه مراجعه و ثبت نام کنید.

آیا می توانم هم زمان در دو آزمون پزشکی و غیر پزشکی شرکت کنیم؟

بله، هر داوطلب می تواند هم زمان در آزمونهای پزشکی و غیر پزشکی که در دو روز جداگانه برگزار می شوند، ثبت نام کند.

در آزمونهای پزشکی و غیر پزشکی به ترتیب چند رشته می توانیم انتخاب کنیم؟

در آزمون پزشکی 4 رشته و در آزمون غیر پزشکی 6 رشته.

تقسیم بندی رشته ها در کنکور دانشگاه آزاد چگونه است؟

دانشگاه آزاد، رشته های ریاضی و تجربی را بطور جداگانه در یک مجموعه، رشته های مربوط به انسانی را دردو مجموعه و هنر و زبان را بصورت جداگانه دریک مجموعه ارائه می کند. هر داوطلب آزمون غیر پزشکی فقط می تواند رشته های مربوط به یک مجموعه را انتخاب کند.

آیا منابع مطالعاتی کنکور دانشگاه آزاد شبیه کنکور سراسری است؟

بله، منابع مطالعاتی مشابه است.

آیا سهمیه ها در کنکور دانشگاه آزاد شبیه کنکور سراسری است؟

خیر، تفاوت زیادی دارند.

آیا در کنکور دانشگاه آزاد پیشینه ی تحصیلی مانند کنکور سراسری اعمال می شود؟

قرار است این طور باشد ولی تا به  حال اعمال نشده است.

 

آیا آزمونهای عملی و مصاحبه ی دانشگاه آزاد مانندکنکور سراسری است؟

خیر، تفاوت زیادی دارند. در کنکور آزاد بر خلاف سراسری، به جای آزمون عملی از متقاضیان برخی رشته ها مانند: گرافیک، نقاشی و .. هم زمان با آزمون تستی یک آزمون تشریحی با ضریب (3) گرفته می شود و در برخی از رشته ها مصاحبه ی فرهنگی نیز به عمل می آید.

برای رشته های پاره وقت، حق انتخاب چند رشته را داریم؟

می توانید 4 رشته انتخاب کنید.

آیا رشته های پاره وقت باید از همان مجموعه ای باشند که رشته های تمام وقت را انتخاب می کنیم؟

بله، رشته های پاره وقت و تمام وقت شما باید از یک مجموعه انتخاب شوند.

آیا ظرفیت هر رشته در شانس قبولی آن تاثیر دارد؟

در دانشگاه آزاد ظرفیت رشته ها – بدان صورت که در دفترچه آمده است- معمولاً واقعی نیست و عملاً تاثیر اساسی در شانس قبولی شما ندارد. نباید فکر کنید شانس قبولی در رشته هایی که ظرفیت کمتری دارند، نسبت به رشته هایی که ظرفیت بیشتری دارند، کمتر است.

 

چگونه می توان از نمره ی ترازهای سال قبل دانشگاه آزاد، برای انتخاب رشته ی امسال استفاده کرد؟

باید پیش بینی کنید در سال بعد این نمره ی ترازها چگونه تغییر می کند. به عنوان مثال برخی رشته ها که جدید هستند، نمره ی تراز پایینی درسال اول خواهند داشت. بنا بر این باید انتظار داشته باشید سال بعد نمره ی تراز آنها زیاد شود. اگر نمره تراز رشته / شهری در چند سال اخیر نسبتاً ثابت باشد، می توان پیش بینی کرد که نمره ی تراز  این رشته در سال بعد هم تغییر زیادی نخواهد داشت. یا اگر می بینید که نمره ی تراز یک رشته/شهر به طور غیر عادی نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است، باید پیش بینی کنید که در سال بعد این نمره ی تراز کمتر خواهد شد.

در انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد از میان دو نمره ترازی که اکثر رشته ها دارند، کدامیک را باید ملاک قرار داد؟

در دانشگاه آزاد سه نمره ی حد نصاب برای قبولی وجود دارد:

1-    نمره حد نصاب قبولی برای انتخاب اول: برای رشته هایی که در انتخاب اول قرار می دهید باید از این نمره استفاده کنید.

2-    نمره ی حد نصاب کیفی (تراز کیفی): برای رشته هایی که در انتخاب دوم به بعد قرار می دهید باید این نمره را ملاک انتخاب خود قرار دهید.

3-    نمره حد نصاب قبولی دروس تخصصی: این نمره موقع انتخاب رشته به کار نمی آید. گاهی برخی داوطلبان بانمره ی بالای دروس عمومی، نمره حد نصاب قبولی در یک رشته را بدست می آورند، ولی نمره ی تراز دروس اختصاصی آنها پایین است. در این صورت نمره ی حد نصاب قبولی دروس تخصصی را بدست نمی آورند و «مردود علمی» محسوب می شوند.

آیا ترتیب قرار گرفتن رشته ها در انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد، در شانس قبولی آنها تاثیر دارد؟

بله، تاثیر بسیار زیادی دارد، ترتیب یک رشته می تواند قبول شدن یا نشدن داوطلب را در یک رشته تعیین کند. در انتخاب های پایین تر، شانس قبولی یک رشته / شهر کمتر می شود.

چرا در دانشگاه آزاد، شانس قبول شدن در رشته های اولویت دوم به بعد خیلی کمتر از شانس انتخاب اول است؟

این به سبب گزینش دانشجو در این دانشگاه است. دانشگاه آزاد قبل از هر چیز رتبه ی داوطلبانی را که در انتخاب اول خود رشته ی یکسانی انتخاب کرده اند بررسی می کند و با توجه به ظرفیت و اولویت نمره یا رتبه، از بین آنها ظرفیت آن رشته ها را پر می کند. اگر ظرفیت این رشته ها پر شود، داوطلبانی که این رشته ها را در اولویت های پایین تری قرار داده اند از گردونه ی گزینش خارج می شوند. ولی اگر نمره / رتبه ی متقاضیان این رشته در انتخاب اول، ظرفیت این رشته را پر نکنند، دانشگاه آزاد به سراغ بررسی نمره / رتبه داوطلبانی می رود که این رشته را اولویت دوم خود قرار داده اند و به همان ترتیب از میان آنها ظرفیت آن رشته را کامل می کند. اگر ظرفیت کامل نشد، آنگاه به سراغ داوطلبانی می رود که این رشته را اولویت سوم خود قرار داده اند. به این ترتیب تا پرشدن ظرفیت یک رشته / محل، این فرآیند ادامه می یابد. طبیعی است که هر چند به سمت اولویت های پایین تر برویم، ظرفیتهای باقی مانده محدودتر و شانس قبولی کمتر می شود. از طرف دیگر سیستم گزینش دانشگاه آزاد به گونه ای است که در اغلب موارد نمره ی تراز کیفی برای قبول شدن یک رشته در اولویتهای پایین تر به نمره ی بیشتری نیاز دارد.

چه طور تعیین رشته کنیم که شانس قبولی انتخاب های دوم به بعد ما از بین نرود؟

نمره ی تراز رشته / محل های دانشگاه آزاد را تهیه کنید، سپس بر اساس نکات زیر رشته های خود را انتخاب کنید:

1-    رشته های ستاره دار و یا رشته هایی که نمره ی تراز انتخاب اول آن نزدیک به رشته های ستاره دار است را تنها در انتخاب اول قرار دهید.

2-    برای انتخاب دوم خود رشته ای را انتخاب کنید که نمره ی تراز کیفی آن نزدیک به نمره ی حد نصاب قبولی انتخاب اول آن باشد. به عنوان مثال: اگر نمره تراز انتخاب اول یک رشته 6100 و نمره ی تراز کیفی آن کمتر از 5800 است، برای انتخاب دوم مناسب است. بهتر است در انتخاب دوم رشته ای را قرار دهید که نمره ی تراز کیفی آن کمتر از 6000 باشد.

3-    حواستان باشد رشته هایی را که نمره ی حد نصاب کیفی آن ها اختلاف اندکی با نمره حد نصاب در انتخاب اول دارند، در انتخاب دوم قرار ندهید.

4-    رشته هایی را که برای انتخاب سوم تا چهارم خود در نظر بگیرید که تراز کیفی شان کمتر از تراز انتخاب اول آنهاست.در انتخابهای پایین تر باید این تفاوت بیشتر باشد.

5-    انتخاب پنجم و ششم خود را از میان رشته هایی انجام دهید که ترازهای کیفی آن ها در حدود 4200 یا کمتر از آن است.

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ توسط رئوف ابرقوئی نژاد
طراحی:  رئوف ابرقوئی نژاد
قالب وبلاگ